0

DRY BLEND PIGMENT

บริษัท คิงส์คัลเลอร์ รองรับความต้องการของลูกค้าทุกที่ต้องการเม็ดสีพลาสติก
หรือสีผสมพลาสติก ทุกรูแปบบ DRY BLEND  PIGMENT (OPTICAL BRIGHTENER)
ช่วยทำให้เนื้อพลาสติกมีความขาวและความสว่างมากขึ้น คุณภาพเม็ดสีพลาสติกที่ประทับใจจาก